CIB
Logo CIB
EEN DUURZAME ONDERNEMING
Ons hout wordt ingevoerd uit Noord-Amerika & Europa en komt uitsluitend uit bossen die duurzaam beheerd worden, in overeenstemming met de wet en regelgeving van kracht in hun land van oorsprong.

Geleid door de wens het milieu en goed bosbeheer te respecteren, is CIB sinds 2012 een gecertificeerd bedrijf.

Ons handvest raadplegen

PEFC

Het PEFC-label (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) is een ecologisch label. Het PEFC-systeem is actief in certificatie van duurzaam bosbeheer. Concreet promoot PEFC een bosbeheer dat tegelijkertijd milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is.

Elk gecertificeerd bedrijf dient over een certificaat – het controleketencertificaat genoemd – te beschikken om hout te mogen verhandelen met het PEFC-label. Door het behalen van het controleketencertificaat garandeert het bedrijf enerzijds dat al het hout dat het verhandelt voortkomt uit legale houtkap. Anderzijds zorgt het ervoor dat de houtstromen afkomstig uit PEFC-gecertificeerde bossen gevolgd kunnen worden langsheen de verwerkingsketen.

Het certificaat nummer van C.I.B. is:
WOOD.BE-COC-001111 www.pefc.org

Download hier ons certificaat

FSC®

FSC (Forest Stewardship Council)® is een internationale organisatie die wereldwijd verantwoord bosbeheer stimuleert.

De gesloten handelsketen van Chain of Custody (CoC) is het volledige traject dat het hout aflegt tussen het FSC gecertificeerde bos en de eindconsument. Iedere betrokkene in het verwerkingsproces van het houtproduct word gecontroleerd door een onafhankelijk organisme en ontvangt dan pas zijn bedrijfseigen FSC-CoC certificaat.

De Chain of Custody code van CIB is:
WB-COC-001112
www.fsc.org

Download hier ons certificaat

American Hardwood Export Council (AHEC)

Duurzame bosbouw

Amerikaans hardhout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen in de Verenigde Staten. Regelmatige inventarisaties tonen aan dat tussen 1953 en 2007 het volume aan hardhout in de VS meer dan verdubbeld is, van 5.210 miljoen m3 tot 11.326 miljoen m3. Er was een verhoging van 15% aan voorraad tussen 1997 en 2007, ondanks een sterke verhoging van de behoefte aan hardhout gedurende deze periode.
US Forest Service voorspelt een verdere verhoging van 15 tot 20 procent van de hardhoutinventaris tot aan 2030. Ramingen van de groei van hardhout en de nationale verwijdering ervan geven aan dat de groei zal blijven doorgaan en dat dit de houtoogst tot aan 2050 zal blijven overstijgen.
Alle boseigenaren in de Verenigde Staten zijn onderworpen aan de nationale wetgeving om gebieden met bedreigde soorten te beschermen. Er zijn zeer strenge regels aangenomen door individuele staten m.b.t. bosbeheer op particuliere terreinen.
Onafhankelijke studies geven aan dat er een laag risico bestaat dat Amerikaans hardhout wordt geoogst uit illegale bron of uit bossen waar bosbouwpraktijken leiden tot ontbossing of anderszins bedreiging van de biodiversiteit.
Verdere nuttige informatie qua de duurzaam bosbeheer vinden jullie op website van de AHEC www.americanhardwood.org